Naše služby

Komplexná starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých /akútne ochorenia, diagnostika, liečba, dispenzár, liečba chronických ochorení, očkovania, preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia v rozsahu kompetencie všeobecného lekára/

                           – Efektívna diagnostika a kvalitné prístrojové vybavenie/ CRP, EKG na ambulancii, infúzna liečba /

                           – Ľudský prístup, rešpekt, ochota

                           – Príjemné a moderné priestory novej ambulancie

Naša ambulancia