Prístrojové vybavenie

SCHILLER Cardiovit AT2

Elektrokardiografické vyšetrenie zaznamenáva činnosť srdca vo forme EKG krivky. Pomáha odhaliť poruchy rytmu srdca, poškodenie prevodového systému v srdci, môže ukázať na nedokrvenie alebo štrukturálnu chybu srdcového svalu.

CRP Standart F200

CRP je ukazovateľ stupňa zápalu v tele. Veľmi výhodné je jeho stanovenie na odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie. Výsledná hodnota nám pomáha pri rozhodovaní o antibiotickej liečbe a stupňa „vážnosti“ ochorenia. Na ambulancii je výsledok z kvapky krvi prsta do 3 minút. Standart F200 vie vyšetriť nielen CRP ale aj mnoho iných ďalších parametrov, ako napríklad *D-dimér /vrámci differenciálnej diagnostiky trombózy/, *Strep A / pri respiračných ochoreniach na detekciu Streptokokov skupiny A

Pulzný oxymeter

Prístrojom umiestneným na koncovom článku prsta vieme zmerať množstvo kyslíka v krvi a pulzovú frekvenciu.

Prístroj na meranie INR

Pomocou prístroja vieme pacientovi na ambulancii ihneď do 2 minút zistiť efekt liečby liekom na riedenie krvi, konkrétne warfarínu. Stačí k tomu kvapka krvi z bruška prsta, čiže pacient nemusí  absolvovať nie veľmi príjemný odber krvi zo žily. Navyše vieme upraviť dávku lieku priamo na mieste, čiže odpadáva dodatočná telefonická konzultácia ohľadom výsledku a úpravy liečby.

Glukomer

Prístroj na určenie hladiny cukru v krvi.

Na prístrojovom vybavení ambulancie  a rozširovania diagnostiky budeme aj  naďalej pracovať, v pláne máme zaobstaranie aj  ABI prístroja a tlakového Holtera a močového analyzátora.