Noví pacienti

Hľadáte nového všeobecného lekára?

Podľa legislatívy je zmena lekára bezplatná. Pacient má nárok si vybrať sám všeobecného lekára. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa uzatvára na minimálne 6 mesiacov. Dôvod odstúpenia od zmluvu sa nemusí uvádzať.

Ako postupovať  pri zmene všeobecného lekára?

Podľa platnej legislatívy Zákona č.576/2004

  1. Pacient vyplní žiadosť o Odstúpenie od zmluvy so svojim doterajším všeobecným lekárom, ktorú mu doručí osobne, poštou ,alebo ju môže vypísať u nás v ordinácii, ak už za svojím lekárom ísť nechce a my ju doručíme.

Poznámka: Zmeniť všeobecného lekára môže pacient najskôr po 6 mesiacoch od kedy sa u neho registroval!

  1. Podpíše Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým všeobecným lekárom, dokument vyplní 3 krát a pošle ho poštou  k nám na adresu, alebo donesie  osobne na našu ambulanciu. Na základe toho si my vyžiadame  pacientovu zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára.

Pozor naším pacientom sa stávate až od 1. Dňa nasledujúceho mesiaca., dovtedy ste stále pacientom predchádzajúceho lekára. Z toho vyplýva , že najlepší čas k zmene lekára je stále koncom mesiaca.

Tlačivá s dohodami